در حال بارگیری پلیر . . .

سرعت سوختن 2 نوع باروت - فیلم

سرعت سوختن دو نوع باروت سیاه آمریکایی مربوط به تقریبا 25 سال پیش و سهمیه باروت سبز سال 93 این باروتها مخصوص پر کردن فشنگ ساچمه زنی هست

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :