در حال بارگیری پلیر . . .

روند طراحی یک معمار - فیلم

این فیلم مستند بر اساس روند طراحی یک پروژه ی مجتمع درمانی ساخته شده که می تواند بسیاری از پرسش های نو معماران را در مورد روند طراحی پاسخ دهد.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :