در حال بارگیری پلیر . . .

سقوط آزاد عجیب

در این کلیپ شاهد پرش یه چترباز از کابین عقب یک هواپیمای فوق سبک هستیم

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :