در حال بارگیری پلیر . . .

فیلم خودروسازی کارمانیا- رونمایی از F3 New و BYD Song

از خودروسازی کارمانیا #کارمانیا نام سرزمین باستانی کرمان نزد یونانیان بوده است. این ناحیه از شمال به پارت، از مشرق به زرنگ و گدروزی، از جنوب به دریای عمان و از مغرب به پارس می‌رسیده است.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :