در حال بارگیری پلیر . . .

فیلم انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها

گیربکس دیدنی در تمام خودروهای معمولی با گیربکس دستی، اساس مکانیزم تعویض دنده یکسان و به صورت نشان داده شده در انیمیشن میباشد. در خودروهای محرک عقب، سیستم انتقال قدرت به صورت طولی نصب شده است و دسته دنده مستقیما به گیربکس متصل میشود و مکانیزم های اهرم بندی تعویض دنده حذف میگردد. انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها گیربکس دیفرانسیل در فیلم انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها دیفرانسیل انتقال قدرت ویدیو در فیلم انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها انتقال قدرت ویدیو کلیپ در فیلم انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها کلیپ فیلم در فیلم انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها فیلم automobilengineering در فیلم انیمیشن نحوه کارکرد گیربکس و تعویض دنده ها

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :