در حال بارگیری پلیر . . .

فیلم داب اسمش های بسیار خنده دار

از ۩-۩-۩ آرین اول ۩-۩-۩ #خنده واکنشی صدادار به احساس خوشحالی ، یا در مواقع نارحتی است که به ان #خنده تلخ می گویند عوامل متعددی نظیر شنیدن یک جوک یا مورد غلغلک قرار گرفتن می‌تواند باعث پیدایش #خنده شود. #خنده در رفتار انسان و بعضی از حیوانات دیده می‌شود. #خنده جزئی از رفتار انسانی است که به وسیله مغز برای تنظیم احساسات تولید می‌شود، و بدین وسیله انسان‌ها را در روابط اجتماعی کمک می‌کند. #خنده در دید روانشناسی، نشانه‌ای برای برقرار کردن رابطه‌ای مثبت با دیگران است. #خنده می‌تواند دارای گیرایش باشد و #خنده یک نفر باعث پیدایش #خنده در دیگران شود. این می‌تواند دلیل محبوبیت استفاده از صدای #خنده در نمایش‌های کمدی را توضیح دهد. #خنده از انقباض حنجره به وسیله اپیگلوت ایجاد می‌شود. مطالعه #خنده و تأثیرات آن بر بدن را #خنده‌شناسی می‌گویند.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :