در حال بارگیری پلیر . . .

9 ترفند ساده که همه سرگرم توسط شخص

پرواز به سبک اشیاء / به یک صفحه نمایش الکتروسکوپ / حرکت کنترل بالون / خم کردن جریان آب / کوچک: در این فیلم شما یک ترفند 9 لوله های پی وی سی و حوله تنها کسی بود که آن را بر روی لوله، نیاز گرفت و همه می توانید سرگرم یاد بگیرند توپ رقص در یک فویل / کنترل و حباب بسیج / حرکت چوب کبریت / نوشابه می تواند بدون تماس با آن حرکت می کند / حلق آویز یک ظرف پلاستیکی 9 ترفند ساده توسط الکتریسیته ساکن که همه را سرگرم میکند در این ویدیو با 9 ترفندی آشنا میشوید که فقط به یک لوله PVC و حوله ای که آن را بر روی لوله می کشید، نیاز دارید و می توانید همه را سرگرم کنید: به پرواز درآوردن اجسام بسیار سبک / ساختن یک الکتروسکوپ / کنترل حرکت بادکنک ها / خم کردن جریان آب / رقص توپهای کوچک در یک فویل آلومینیومی / کنترل و به حرکت در آوردن حبابها / حرکت دادن چوب کبریت / حرکت قوطی نوشابه بدون تماس با آن / معلق ماندن یک ظرف پلاستیکی

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :