در حال بارگیری پلیر . . .

درخواست برای بازگشت به ایران از جانب شهرام شب پره

درخواست شهرام شب پره از دولت برای بازگشت به ایران! شب پره خطاب به دولت: "من نوکرتونم...." و البته صحبت بر علیه کشور آمریکا!!

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :