در حال بارگیری پلیر . . .

هدف قرار دادن تانک ارتش ترکیه در سوریه توسط کردهای سوری

هدف قرار دادن تانک ارتش ترکیه در سوریه توسط کردهای سوریه بوسیله موشک های حرارتی

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :