در حال بارگیری پلیر . . .

علت نام گذاری کلیسای خون مقدس سنت پترزبورگ چیست ؟

در مورد قلعه پتروپاول ، کلیسای خون مقدس و زندان باستیل و ... در شهر سنت پترزبورگ چه می دانید ؟

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :