در حال بارگیری پلیر . . .

معجزه باور نکردنی، خلبانی که از کابین به بیرون پرت شد

این ماجرا در سال 1990 اتفاق افتاد. خلبانی که از پنجره هواپیما به بیرون مکیده شد و طی ماجرایی عجیب زنده ماند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :