در حال بارگیری پلیر . . .

گیاه عجیب که به لمس کردن واکنش نشان می دهد - فیلم

این گیاه اسمش هستMimosa Pudica

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :