در حال بارگیری پلیر . . .

شهر ایزنیک - کشور ترکیه - فیلم

شهر ایزنیک درشمال غربی کشور ترکیه و در ایالت بورسا واقع شده است. این شهر که دارای 594 کیلومترمربع مساحت می باشد در کنار دریایی مدیترانه قرار گرفته است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :