در حال بارگیری پلیر . . .

پاکسازی پارک معلم فریدونشهر در روز زمین پاک - فیلم

پاکسازی پارک معلم فریدونشهر در روز زمین پاک در شهرستان فریدونشهر با همکاری شهرداری ومحیط زیست شهرستان فریدونشهر دوم اردیبهشت 1395تهیه وتنظیم رحمت اله میرمعنایی با تشکر از عکسان محترم آقایان مهدی واحسان جدیدی ومحمد میرمعنایی

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :