در حال بارگیری پلیر . . .

توضیحاتی از دبیر ستاد مردمی بازگشت چشمه های زرین گل - فیلم

عیسی اسفندیاری، یکی از فعالان محیط زیست و دبیر ستاد مردمی بازگشت چشمه های زرین گل، در مورد طرح غیر قانونی انتقال آب از سرچشمه های واقع در شهرستان علی آباد کتول (استان گلستان) به سمنان و نابودی بزرگترین ذخیره گاه سرخدار جهان توضیحاتی ارائه می کند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :