در حال بارگیری پلیر . . .

توریستها در روستای صخره ای کندوان آذربایجان Kandovan

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :