در حال بارگیری پلیر . . .

علوم زمین شناسی:لبخند آتشفشان ! - فیلم

در این ویدئو،گروهی در حال فیلم برداری در بالا سر کوه اتشفشان بودن،که به طرز جالبی گدازه های اتشفشان شکل لبخند را به وجود آوردن ! ( * درون آتشفشان توده های از سنگ های آذرین با دمایی 1000 درجه وبیشتر وجود دارد،که به ان ماگما گفته میشود،وقتی ماگما به بیرون از زمین ریخته شود،به ان گذاره گفته میشود ..)

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :