در حال بارگیری پلیر . . .

تصاویر خیره کننده از 4 کیلومتری زیر سطح اقیانوس آرام - فیلم

ببینید جهان هستی در چهار کیلومتری زیر سطح #اقیانوس چگونه است. این تصاویر را زیردریایی "کاوشگر اقیانوس" از ژرفای اقیانوس آرام گرفته است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :