در حال بارگیری پلیر . . .

مرند - کفشن برفی روستای میاب در .10.28 - فیلم

هنگام سفر به میاب در 94.10.28 هرچه به میاب نزدیک می شدیم هم بر مقادر برف ها و هم بر زیبایی های طبیعت افزوده می شد. این فیلم گوشه ای از این زیبایی ها را نشان می دهد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :