در حال بارگیری پلیر . . .

اثبات وجود آب در مریخ - فیلم

روز پیش دانشمندان شواهدی را مبنی بر وجود اب در مریخ منتشر کردند. با این حال که محقیقن مدتی است که از وجود آب در کره ی مریخ در حالت جامد یا همان یخ آگاه هستند ، یک مقاله ی زمین شناسی رگه هایی را برروی دامنه های سطوح شیب دار نشان میدهد که توسط آب روان به وجود آمده اند. مشاهده ی كامل مطلب در سایت www.wired.ir

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :