در حال بارگیری پلیر . . .

گزیده اردوی درختکاری اسفند 1394 - فیلم

اردوی فرهنگی تفریحی درختکاری ، در این اردو اعضای کانون به کاشت نهال پرداختند و در ادامه با انجام بازی های متنوع به رقابت پرداختند /کانون موعود/

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :