در حال بارگیری پلیر . . .

سنگنوردی مرد می خواهد...! - فیلم

در این ویدئو به تماشای یک جلسه تمرین سنگنورد بزرگ کریس شارما می رویم... خداوند در آیه 39 سوره نجم می فرماید: لَیسَ للانسانِ الّا ماسَعی ، برای انسان بهره ای جز سعی وکوشش او نیست. از این بایست چندین رنج بردن****کی بی رنج نخواهی گنج بردن. با سلوچ همراه باشید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :