در حال بارگیری پلیر . . .

آغاز برداشت گیاهان مرتعی و سبزی های کوهی در دامغان - فیلم

به گزارش دامغان نیوز، از 750 هزار هکتار مراتع شهرستان دامغان ، 150 هزار هکتار دارای گیاهان دارویی ، سبزی های کوهی و مرتعی است و مردم محلی از اوایل اردیبهشت ، برداشت این گیاهان را آغاز می کنند .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :