در حال بارگیری پلیر . . .

سرعین - منطقه آلوارس - فیلم

الوارس یا آلوارس روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان سرعین، بخش مرکزی، دهستان آب گرم قرار دارد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :