در حال بارگیری پلیر . . .

قله k2 - فیلم

دنیا را از نوک مشکل ترین قله جهان مشاهده کنید قله k2 ، بلند ، باشکوه ، سخت، خطرناک و غیر قابل پیش بینی ، دومین نقطه مرتفع زمین

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :