در حال بارگیری پلیر . . .

بازگشایی مسیر در دل صخره های خشن - فیلم

بازگشایی مسیر های دیواره نوردی نیاز به مهارت و تجربه فوق العاده می باشد. در ادمه با تماشای این ویدئو جذاب از تلاش های "کارنراد انکر" و "دیوید لاما" برای بازگشایی این مسیر زیبا با سلوچ همراه باشید.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :