در حال بارگیری پلیر . . .

حفظ طبیعت از زبان هنرمندان - فیلم

عده ای از هنرمندان و بازیگران دوست داشتنی ایران جمع شدن تا با زبان هنر به ما بگویند که باید طبیعت را حفظ کنیم، چهره ی شهرمان را با زباله ها زشت نکنیم و با رعایت کردن کوچک ترین نکات محیط زیستی، مثل استفاده نکردن از کیسه های پلاستیکی و یا برداشتن یک زباله از روی زمین، بتوانیم این میراثی که به امانت در دستان ماست به دست فرزندانمان برسانیم

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :