در حال بارگیری پلیر . . .

آتشفشان سنت هلن ایالات متحده - فیلم

در عرض چندثانیه نیمی از دهانه آتشفشان بر اثر انفجار از بین میرود

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :