در حال بارگیری پلیر . . .

كوه میشو شهر سیس - فیلم

كوه میشو جزو کوههای شمالی آذربایجانشرقی می باشد. که در امتداد کوههای قره داغ (ارسباران)و جنوب مورو داغ (کوههای شمال صوفیان ) جنوب و جنوب غربی شهرستان مرند قرار دارد. و قسمت شمالی دریاچه ارومیه و گونئی در جهت شرقی(تصویر بردار :نصرت سامعی سیس)

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :