در حال بارگیری پلیر . . .

دره شملكان اورمیه 14مهر1391 - فیلم

دره شملكان در 10 كیلومتری اورمیه و با فاصله ی 5كیلومتر از روستای بند قرار گرفته است كه در تمامی فصلهای سال در آن چشمه های جوشان و آب گوارا وجود دارد.در اواخر زمستان و اوایل بهار نیز آبشارهای زیبایی در این منطقه از آب شدن برفهای ارتفاعات كوه سیر و ساری قیه و سون قیه پدید میآیند.14مهر1391

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :