در حال بارگیری پلیر . . .

بـوکـــان - فیلم

وقتی به بوکان بیای، میفهمی که بوکان برا همه س! ینی فرقی نمیکنه کُرد باشی فارس باشی آذری باشی با هر ایده و مرام! مهم نیس؛ فقط یادتون باشه بوکان واس ماس ینی کُلیش واس ماس!! بوکان عشقه . نیگن شمالغرب ایران

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :