در حال بارگیری پلیر . . .

اولین صدای ضبط شده از جهنم - فیلم

دروازه ى جهنم در سیبرى در دهه 80 قرن 20ام میلادى ، دانشمندان روسى در سیبرى دسته اى از آزمایشات حفارى را به سرپرستى دكتر پرفسور آزاكوف اجرا می كردند. این گودال ها معمولا به هدف تحقیقات ژئوتكنیك ( مهندسی جغرافیایى ) و یافتن مكانی از ذخایر نادر معدنی حفر می شدند، اما در این مورد، زمین شناسان در روسیه فقط می خواستند بدانند كه چقدر مى توانند حفر كرده و در دل زمین پیش بروند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :