در حال بارگیری پلیر . . .

ابشار اصلی نای انگیز ، خرم اباد لرستان - فیلم

برای رفتن به این ابشار زیبا باید پس از طی شصت کیلومتر از جاده خرم اباد به سپید دشت به روستای به همین نام ( نای انگیز ) رسید از روستا تا ابشار چیزی بین یک ساعت و نیم الی دو ساعت پیاده روی دارد

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :