در حال بارگیری پلیر . . .

رود ارس صبگاهان - فیلم

ساحل رودخانه ارس در صبگاه مردادماه 1394 پس از یک کمپ شبانگاهی در ساحل زیبای رودخانه ادامه مسیر به سمت شرق شهر جلفا در آنسوی ساحل رودخانه شهرنخجوان دیده میشود ... http://aghdashrosta.mihanblog.com/

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :