در حال بارگیری پلیر . . .

پدیده زیبای "شهاب باران جباری" HD - فیلم

"شهاب باران جَبّاری" از شب گذشته تا اوایل بامداد امروز در مناطقی از کره زمین مشاهده شد. در این پدیده 20 شهاب در هر ساعت از آسمان گذشت. در شب های عادی، در هر ساعت می توان ۴ یا ۵ شهاب در آسمان دید. بارش شهابی جباری در اواخر مهر هر سال بوقوع می پیوندد و تا ۱۶ آبان ادامه دارد ؛ بارش شهابی در شب سی ام مهر به اوج می رسد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :