در حال بارگیری پلیر . . .

مسیر حرکت جاده تنکابن به الموت واقعا زیباست - فیلم

این ویدئو به درخواست کاربران سایت الموت من مبنی بر (امکان تردد در جاده فعلی میباشد یا خیر؟ )تهیه گردیده تا کاربران بدانند که میتوان از الموت به شمال رفت و از جاده های کوهستانی لذت برد البته احتیاط جاده های کوهستانی فراموش نشود این ویدئو در تابستان تهیه گردیده زیبایی این زبیعت در فصل بهار خیره کننده است البته دوستان در نظر داشته باشند در فصل زمستان کلا این مسیر فعلا قابل تردد نیست

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :