در حال بارگیری پلیر . . .

شوخی با نیروی جاذبه (سنگ چینی حیرت انگیز) - فیلم

مایکل گرب(Michael Grab)، هنرمند یا شاید شعبده بازیست که با گذاشتنِ سنگ ها بر روی هم به نحوی حیرت انگیز قوانینِ فیزیک را زیر سوال برده است. همه کسانی که مایکل گرب را می شناسند هنوز برایشان مشخص نیست که با یک شعبده باز طرفند یا یک هنرمند. او که تنها 30 سال دارد با دستان توانمندش برج های عجیب و خیره کننده ای از سنگ می سازد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :