در حال بارگیری پلیر . . .

تالاب کمجان - فیلم

به دوستان توصیه میکنم دیدن این مستند زیبا رو از دست ندید. این مستند برشی از برنامه ی کامل تالاب کمجان است. دیدن این مستند زیبا رو به دوستان توصیه میکنم.از مجموع ده تالاب مهم استان فارس پنج تالاب ثبت جهانی کنوانسیون رامسرهستند وتنها تالاب کمجان ازاین مجموعه جهانی است که باازخودگذشتگی اهالی کم جان وهمت اقای سیروس زارع توانسته به بقای خود ادامه دهد.از سال 62 به دنبال اجرای طرح توسعه کشاورزی آب تمامی

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :