در حال بارگیری پلیر . . .

فیلم کوتاه ناجی به کارگردانی مهدی قاسمیان سوربنی - فیلم

فیلم کوتاه ناجی در آذر ماه 1393 توسط موسسه هنری سیماپرداز ساری تولید شده است. این اثر به ارزش و اهمیت منابع طبیعی و حفظ آن اشاره دارد، باشد تا همگی برای این مهم بکوشیم.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :