در حال بارگیری پلیر . . .

جستجو و پیدا کردن عقیق های گوناگون - فیلم

برای آشنایی با شكل و فرم بعضی از انواع عقیق و تشخیص عقیق از سنگهای دیگر و جستجوی آنها. http://sangnegare.mihanblog.com/

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :