در حال بارگیری پلیر . . .

سنگ داغ (شیر جوش) در طبیعت سهام آباد - فیلم

یادش بخیر قدیما .... چه کیفی میداد درست کردن سنگ داغ (شیر جوش) در فضای باز طبیعت در یک ظهر روز بهاری. در اینجا درست کردن سنگ داغ توسط تعدادی از دوستان اهالی روستای سهام آباد تویسرکان در منطقه چالاب قدیم در بهار 95 در یک کلیپ با کیفیت 720p بارگذاری شده است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :