در حال بارگیری پلیر . . .

ابشار وارک نگین ابشارهای لرستان - فیلم

به لطف خدا بخاطر بارش های خوب امسال و طغیان ابشار ما نتونستیم به ابشار و سرچشمه ان نزدیک بشیم !

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :