در حال بارگیری پلیر . . .

دریاچه کنستانس - کشورهای آلمان ، اتریش و سوئیس - فیلم

دریاچه کنستانس که در آلمان به دریاچه بودنزی معروف است دریاچه ای کوهستانی به مساحت 539 کیلومترمربع و هم مرز با کشورهای آلمان در شمال و اتریش در شرق و سوئیس در جنوب می باشد . این دریاچه 68 کیلومتر طول و 252 متر عمق دارد و توسط رود راین تغذیه می شود . از مهمترین شهرهای کنار این دریاچه ، فردریش هافن و لیندو در آلمان ، برینگز در اتریش و رورشاخ در سوئیس می باشند .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :