در حال بارگیری پلیر . . .

لذت دوچرخه سواری از فشم تا لالون

فیلم مستند کوتاه ولی لذت بخش به وسیله یکی از هموطنان عزیز که از فشم تا لالون را بوسیله دوچرخه را رکاب زده و از طبیعت بکر در طول مسیر بوسیله گوشی همراه فیلمبرداری زیبایی انجام داده است . واقعا دیدنی است .

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :