در حال بارگیری پلیر . . .

تایم لپس دامنه های سبلان اردبیل

اردبیل سرزمینی در دامنه های سبلان است که اگرچه بسیاری از گردشگران این استان را جزو استان های سردسیر با هشت ماه آب و هوای سرد و تنها چهار ماه آب و هوای گرم و معتدل می شناسند اما اقلیم های متفاوت، از آن سرزمینی چهارفصل خلق کرده است.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :