در حال بارگیری پلیر . . .

خرچنگی در جستجوی صدف!!! ( بی بی سی BBC )

Amazing Crabs Shell Exchange | Life Story | BBC با رشد و بزرگ شدن خرچنگ منزوی , صدف وی رفته رفته برایش تنگتر و تنگتر شده و این او را وادار به جستجو و پیدا کردن صدفی بزرگتر می نماید

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :