در حال بارگیری پلیر . . .

دیده شدن پلنگ قفقازی پس از 18 سال

یک قلاده پلنگ از نژاد قفقازی پس از 18 سال در ارمنستان دیده شد. گفته می شود از این حیوان در حال انقراض کمتر از 1300 قلاده باقی مانده است.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :