در حال بارگیری پلیر . . .

واکنش فوق العاده یک شیر بعد از 7 سال دیدن صاحبش

این شیر بعد از 7 سال ، صاحب (مربی) خود را دوباره ملاقات میکند . واکنش این موجود دیدنی است --- برای مشاهده مقالات بیشتر به سایت www.mitalux.com مراجعه نمایید.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :