در حال بارگیری پلیر . . .

گنجشک احمق - فیلم

این گنجشک درروبروی آینه ایستاد وچون دراینه مثل خودش رادید شروع به جنگ کردن با تصویر خودش را کرد ولی خوب گنجشک ها مثل انسان شعور ندارند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :