در حال بارگیری پلیر . . .

بهترین هدیه اونور آبیا-حیوون خونگی - فیلم

فواید نگهداری از حیوانات خانگی:در پی پژوهش های متعدد مشخص شده که نگهداری و ارتباط با حیوانات خانگی می تواند اثرات مثبتی در بهبود سلامت درونی افراد داشته باشد. برخی از پزشکان و روانشناسان اعتقاد دارند که با حضور حیوانات خانگی ، روابط بین انسانها افزایش می یابد و امروزه در این شکی وجود ندارد که حیوانات نوعی تسریع دهنده بهبود رفتاری در اجتماع هستند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :